Рубрикатор

Рефераты по философии

Ідейні джерела та проблема людини в філософській творчості М.О. Бердяєва

Отже, яскравою сторінкою в історії релігійної філософії Росії була і залишається спадщина Миколи Бердяєва. Ставши одним із фундаторів релігійного екзистенціалізму, а також і персоналізму, він використав найвитонченіші засоби логіки та онтології для того, щоб підняти на світовий рівень дві центральні проблеми, які стосуються кожної людини, а саме, проблему свободи і проблему творчості. Бердяєв підійшов до аналізу цих проблем з позиції К'єркегора і Марселя і вважав, що тільки віра та особистіша екзистенція, невизначеність, почуття прірви народжують безвихідь та драму свободи і творчості. 16 Февраля 2014  Тип: дипломная работа  Скачать

Ідея російських космістів і їх сучасний смисл

У непростий час перехідного періоду, коли зникли багато старих цілей, завдань, ідеологічних схем, коли йде болісний пошук нових ідеологічних концепцій, які можуть стати точкою опори для руху суспільства вперед, необхідно не забувати прислів'я: " Нове - добре забуте старе" . Таким добре забутим старим є філософія російського космізму, тема, яка, на жаль, мало або зовсім не висвітлювалася в програмах з філософії в радянський період історії. Теорія єднання з поколіннями предків, теорія об'єднання людини з природою, а далі і з всесвітом, можливість продовження роду людського, навіть після того, як земля дійсно вичерпає ресурси, необхідні для забезпечення життєдіяльності людини - якраз і представляється нам тієї повної здорового оптимізму концепцією , яка якраз і необхідна життєво в нашу непросту епоху. 06 Сентября 2015  Тип: реферат  Скачать

Історія брахманізму

Приблизно з середини II тисячоріччя до н.е. через гірські перевали на північно-заході Індостану стали проникати войовничі кочові племена. Вони називали себе аріями.Їх вторгненню передувала тривала історія переселення народів, які говорили на індоєвропейських мовах. Причина, яка змусила їх залишити свою найдавнішу прабатьківщину, залишається поки що до кінця не з'ясованою. Настільки ж спірним є і питання про те, де знаходилася їх прабатьківщина. Припущення стосуються величезної території: від Балканського півострова до приуральських степів і Малої Азії.Древні арії кочували по приаральських і прикаспійських степах. Одна з груп племен приблизно в III тисячоріччі до н.е. дійшла до сучасного Афганістану, а відтіля пізніше проникла в Індію. 22 Сентября 2013  Тип: реферат  Скачать

Історія філософії України

Найбільш поширеною є точка зору, згідно з якою початок історії вітчизняної думки ведеться з X - XII сі., тобто періоду формування могутньої держави — Київської Русі. Дві важливі обставини радикальним чином вплинули на своєрідність цього процесу — проникнення християнства в культуру Київської Русі та засвоєння греко-римської і візантійської філософської думки. У філософських шуканнях часів Київської Русі важливе місце посідали й історіософські проблеми: аналіз взаємовідносин структурних елементів системи людина — церква — влада — Бог; інтерпретація історії людства як руху, що здійснюється за волею Бога; минуле, сучасне і майбутнє Київської Русі у контексті тогочасних суспільних проблем («Слово про Закон і Благодать» Іларіона, «Слово про Ігорів похід», «Повість минулих літ», «Києво-Печерський Патерик» та ін.). 18 Декабря 2013  Тип: лекция  Скачать

А. Камю о смысле жизни

Вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов. Как на него ответить? По-видимому, имеются всего два метода осмысления всех существенных проблем - а таковыми я считаю лишь те, которые грозят смертью или удесятеряют страстное желание жить,- это методы Ла Палисса и Дон Кихота. Только в том случае, когда очевидность и восторг уравновешивают друг друга, мы получаем доступ и к эмоциям, и к ясности. При рассмотрении столь скромного и, в то же время, столь заряженного патетикой предмета классическая диалектическая ученость должна уступить место более непритязательной установке ума, опирающейся как на здравый смысл, так и на симпатию. 11 Декабря 2013  Тип: контрольная работа  Скачать

А. Шопенгауэр и европейский иррационализм

В начале XIX века в Европе зарождается такое направление в философии, как иррационализм. Иррационализм настаивает на ограниченности человеческого ума в постижении мира, предполагает существование областей миропонимания, недоступных разуму, и достижимых только через такие качества, как интуиция, чувство, инстинкт, откровения, вера и т.п. Таким образом, иррационализм утверждает иррациональный характер действительности, постулирует невозможность познания действительности научными методами. Иррациональные философы утверждали, что вера в разум, в его могущество - источник всех социальных зол. На место разума они ставили волю, слепую, бессознательную силу. 15 Сентября 2014  Тип: реферат  Скачать

А.С. Хомяков «Илья Муромец» русской философии

Алексей Степанович Хомяков (1804-1860) был многосторонне развитой личностью - философом, богословом, социологом и экономистом и в то же время поэтом, художником, изобретателем (изобрел новую паровую машину и дальнобойное ружье), врачом, знатоком сельскохозяйственного производства. Он знал несколько иностранных языков.
Родился А.С. Хомяков в Москве в дворянской семье. Мать его была из рода Киреевских. Она воспитала сына в духе верности православной вере и национальным традициям. Жизнь А.С. Хомякова небогата внешними событиями. В 1822 г. он, сдав экзамены в Московском университете, получает степень кандидата математических наук и в том же году поступает на военную службу. В 1824 г. выходит в отставку, едет за границу; изучает живопись в Париже и занимается литературным трудом
28 Марта 2013  Тип: реферат  Скачать

А.С. Хомяков как идеолог словянофильства

Движение славянофильства зародилось в России во второй четверти XIX века как реакция на европеизацию страны, начатую еще Петром I. Славянофилы выступали за сохранение традиционных русских устоев, ориентируясь при этом на самодержавие и Русскую Православную Церковь. Западные же обычаи они считали варварскими и губительными для страны, видя в них корень всевозможных зол. При этом построения славянофилов отличались в большинстве своем продуманностью и грамотностью, знанием истории и культуры родной страны. Какие же аргументы они приводили в пользу своей точки зрения? 04 Июня 2014  Тип: реферат  Скачать

А.С. Хомяков – «Илья Муромец» русской философии

Алексей Степанович Хомяков (1804 — 1860) был, по определению Герцена, «Ильей Муромцем славянофильства». Он происходил из семьи богатого тульского помещика, в которой поддерживался старый патриархальный быт и глубокая религиозность. В семье из поколения в поколение передавался культ царя Алексея Михайловича, у которого служил сокольничим дальний предок. Хомяков с раннего детства воспитывался в духе набожности; верноподданичества и сословных традиций. дворянства. 28 Марта 2014  Тип: реферат  Скачать

А.Э.К. Шефтсбери (1671 - 1713) - философ моралист

Антони Эшли Купер, граф Шефтсбери, родился в Лондоне в 1671 г. Внук первого лорда Шефтсбери, он был учеником Локка, оказывал поддержку Толанду; в течение некоторого времени он участвовал в политической жизни, путешествовал по Франции и Италии. Умер в Неаполе в 1713 г. В 1699 г. появился его "Опыт о добродетели или достоинстве", опубликованный Толандом без согласия автора. За этой работой последовали "Письмо об энтузиазме" (1708), "Sensus Communis, или Опыт о свободе острого ума и доброго расположения духа" (1709), "Моралисты" (17'09 г.), " Солилоквия, или Совет одному автору" (1710). 17 Декабря 2013  Тип: реферат  Скачать