Рубрикатор

Рефераты по химии

Ағынды сулардың антропогендік факторлар әсерінен ластануы

Су- табиғатта ең кең тараған зат. Ол жердің барлық жерінде кездеседі.Ғарыш көгінен қарағанда Жер көгілдір болып көрінеді, өйткені су ғаламшар бетінің үштен екі бөлігін алып жатыр.Суды аялай білу керек, өйтекені ол- нағыз қазына байлығымыз, оны еш нәрсемен ауыстыруға болмайды.Ол жер бетінде кездесетін барлық тіршілік иелері үшін аса қажет.Онсыз жер бетінде тіршілікті елестету мүмкін емес.Ғаламшарымыз әрқашан көгілдір болып қалуы үшін өзен-суларға, бұлақтар мен көлдерге қамқорлық керек.Бұған ормандар сенімді көмекшілер болып табылады. 18 Декабря 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Ақуыз синтезі және оның табиғаттағы маңызы

Организм клеткасының химиялық құрамы аса бай және алуан түрлі. Онда көптеген реакцияларға қатысатын және метаболизм түзетін әр түрлі заттар бар. Мұндай алмасу нәтижесінде заттар үздіксіз өзгеріп, ыдырайды және осының арқасында жаңа заттар түзіледі. Алмасу реакциялары белгілі бір қатаң тәртіппен өтеді және әр түрлі ферменттердің әсерімен реттеліп отырады. Тірі клеткада болатын ерекше жағдайлардың арқасында реакциялар жоғары жылдамдықпен өтеді. Клетканың немесе протопластың химиялық құрамына талдау жасағанда, біріншіден, ондағы заттардың аса көптігі мен алуан түрлілігіне, екіншіден, талдау барысында тірі клеткаға тән емес заттардың пайда болуына байланысты көптеген қиындықтар туады.[3] 23 Сентября 2013  Тип: реферат  Скачать

Ақуыздарға – ферменттер, гормондар

Пептид не ақуыз макромолекуласын жалпы түрде мономер бөлімшелері арасында пептидтік байланыс түзілуі арқылы жүретін α – аминқышқылдарының поликонденсациялану өнімі ретінде қарастыруға болады.
Құрамы бойынша ақуыздар жай және күрделі болады. Жай ақуыздың гидролизі кезінде тек α – аминқышқылдары түзіледі. Күрделі ақуыздар α – аминқышқылдарынан тұратын ақуыздық бөлікпен қатар, простетикалық топтар деп аталатын пептидтік емес органикалық не бейорганикалық бөлікті құрайды.
04 Ноября 2013  Тип: лекция  Скачать

Ақылбек

Адамды қоршаған ортада, өсімдіктер және жануарлар ағзаларында, азық-түліктерде және адам ағзасында әр түрлі көлемде, әр түрлі үйлесімде металдар тобы кең тараған. Бұл біздің ғаламшардағы тіршіліктің бейорганикалық қалыпта өтіп жатқаны, маңызды биохимиялық реакцияларды катализдеу қабілетіне ие кейбір элементтерді тірі ағзалардың іріктеп ұстап алуына алып келеді [1,2]. Тірі ағзадағы 1 кг массаға микрограмм-милиграмм ретімен келетін элеме 01 Апреля 2013  Тип: доклад  Скачать

Біогенні s-, р-, d-елементи. Біологічна роль та значення їх у медицині

В тілі людини і вищих тварин виявлено біля 70 хімічних елементів, що надходять в організм разом з водою і їжею, з них 47 елементи є постійно, тому вини називаються біогенними.
Залежно від кількісного вмісту всі біоелементи В. І. Вернадський розділив на макро-, мікро- і ультрамікроелементами. До макроелементів відносять елементи, вміст яких в організмі становить 0,01 % і більше маси тіла. Це натрій, калій, кальцій, фосфор, хлор, сульфур, магній. До мікроелементів – 10-3–10-5 %.
20 Ноября 2013  Тип: реферат  Скачать

Бір негізді екі атомды окси-ыш-ылдар Изомерия. Номенклатура

Оксиқышқылдар деп, құрамында карбоксил топтарынан басқа бір немесе бірнеше гидроксил топтары бар органикалық карбон қышқылдарын айтады. Оксиқышқылдардың негізділігі карбоксил тобының санымен тағайындалады. Гидроксилдердің саны, оның ішіне карбоксил топтарының құрамындағы гидроксилдері бар, оксиқышқылдардың атомдылығын тағайындайды. Мысалы, сүт қышқылы СН3—СНОН—СООН — бір негізді екі атомды қышқыл, алма қышқылы НОСО—СНОН—СН2— СООН — екі негізді үш атомды, шарап қышқылы НОСО— СНОН—СНОН—СООН — екі негізді төрт атомды. 24 Января 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Бірінші текті электродтар

Бірінші текті электродтар. Ондағы металл тотықсызданған түр-ге жатса, ал осы металдың ионы тотыққан болып есептеледі. Бұған мысал ретінде мыс пен мырыш электродтарын алуға болады. Бұл электродтардағы потенциал айырымы катиондардың активті-лігінен функционалды тәуелділікте болғандықтан, оны катион арқылы қайтымдылықта болатын электродтар дейді.
Сондай-ақ бірінші текті электродтар қатарында аниок арқылы қайтымды болатын электродтар да бар. Мысалы, селенді элек-тродта Sе + 2е=Sе2~ реакциясы жүреді. Мұндағы потенциал айыр-масы:E=E-
Сол сияқты амальгамды электродтар да осы топқа жатады.
15 Апреля 2013  Тип: реферат  Скачать

БАЗ-дардың классификациясы және алынуы

БАЗ дегеніміз еру кезінді еріткіштің беттік керілуін төмендететін заттар. БАЗ молекулаларының дифильділігі, яғни оларда полярлы (гидрофильді) және полярлы емес (липофильді, гидрофобты) бөлшектердің болуы – бұл молекулаларға ерекше қасиет беретін молекула құрылысының өзіндік ерекшелігі. 09 Февраля 2015  Тип: реферат  Скачать

Барбитуровая кислота и ее производные: строение, применение

«Дневные раны сном лечи», — советовал поэт. Сну мы отдаем треть жизни. Но бывает и так: человек хочет, но не в силах заснуть или спит мало. Сон его прерывист, неглубок, полон беспокойных сновидений. Против упорной бессонницы на помощь нам и приходят лекарства. Большинство лекарственных средств с сильно выраженным снотворным эффектом принадлежит к группе производных барбитуровой кислоты. 11 Ноября 2013  Тип: реферат  Скачать

Барий элементі

Барит , ауыр шпат – сульфаттар класының минералы. Химиялық формуласы: BaSО4, құрамына қоспа түрінде стронций мен кальций енеді. Стронций мөлшері көп болса, баритоцелестин деп аталады. Кристалдары тақтайша жалпақ, сирек призма немесе бағана пішінді болып келеді. Минералдық агрегаттары түйірлі массадан тұрады. Көбіне ақ, кейде әр түсті, шыныдай жылтыр. Қаттылығы 3 – 3,5, меншікті салмағы 4,3 – 4,7 г/см3. Гидротермаль кендер мен шөгінді жыныстарда кездеседі. Қазақстанда көп таралған (Бадам барит кені, т.б.). Резина, қағаз, химия өндірістерінде толықтырғыш ретінде пайдаланылады, бұрғылау ерітінділеріне қосылады.[2] 27 Сентября 2013  Тип: реферат  Скачать