Рубрикатор

Рефераты по химии

Барометр

Барометр (гр. baros — ауырлық және metreo — өлшеймін) —атмосфералық қысымдыөлшеуге арналған құрал. Ең көп таралғаны — сынапты барометрлер. Олар ыдыстарыныңпішініне қарай табақшалы (а), сифонды (ә) жәнесифонды-табақшалы (б) болып ажыратылады. Сынапты барометрдің жұмыс әрекетіатмосфералық қысымныңбарометрлік түтіктегі сынап бағанасы қысымымен теңгерілуіне негізделген. Барометрдің сезгіштігі — 1Па. Атмосфералық қысымның өзгерісін жазу үшін барографқолданылады. 10 Марта 2014  Тип: реферат  Скачать

Бейорганикалық химияны оқытуға арналған интерактивті құралдар

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан -2030» Қазақстан халқына арналған жолдауында «Біздің жас мемлекетіміз өсіп, жетіліп, кемелденеді, біздің балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ер жетеді. Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл процесс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие процесіне нақты өзгерістер енгізумен қатар, елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық әлеуетін дамытудың, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдыстыруды талап етеді» - деген болатын. 12 Января 2014  Тип: реферат  Скачать

Бейорганикалық қосылыстар

Барлық заттар жай және күрделі болып бөлінеді. Жай заттар бір ғана элементтерден тұрады, ал күрделі заттардың құрамына екі немесе одан да көп элементтер кіреді. Жай заттар екі түрлі: металдар және бейметалдар.
Металдарда ерекше өздеріне тән «металдық» жылтыры болады, тапталғыш, иілімді, жылу мен электрөткізгіштіктері жақсы. Бөлме жағдайында барлық металдар қатты күйінде кездеседі
25 Октября 2013  Тип: реферат  Скачать

Белки

Из органических веществ, входящих в живую клетку, важнейшую роль играют белки. На их долю приходится около 50% массы клетки. Благодаря белкам организм приобрел возможность двигаться, размножаться, расти, усваивать пищу, реагировать на внешние воздействия и т. д.
«Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка», – писал Энгельс в своих трудах.
14 Декабря 2014  Тип: доклад  Скачать

Белки - шапероны

Шапероны (англ. chaperones) — класс белков, основная функция которых состоит в восстановлении правильной третичной структуры повреждённых белков, а также образование и диссоциация белковых комплексов. Термин «молекулярный шаперон» впервые был использован в 1978 году в работе Рона Ласкей, профессора эмбриологии из Кембриджского Университета при описании ядерного белка - нуклеоплазмина, способного предотвращать агрегирование белков - гистонов с ДНК при образовании нуклеосом. Шапероны есть во всех живых организмах, и механизм их действия, нековалентное присоединение к белкам и их «расплетение» с использованием энергии гидролиза АТФ также консервативен. 20 Декабря 2013  Тип: реферат  Скачать

Белки в питании человека. Пищевая и биологическая ценность белков

Белки, или протеины (от греч. «протос» — «первый»), — это природные органические соединения, которые обеспечивают все жизненные процессы любого организма. Из белков построены хрусталик глаза и паутина, панцирь черепахи и ядовитые вещества грибов . С помощью белков мы перевариваем пищу и боремся с болезнями. Благодаря особым белкам по ночам светятся светлячки, а в глубинах океана мерцают таинственным светом медузы. 18 Мая 2015  Тип: реферат  Скачать

Бензол

Физикалық қасиеттері. Бензол құрылысының проблемасы. Бензол — оңай қайнайтын түссіз, сұйық зат, ол суда ерімейді және өзіне тән иісі бар. Салқындатқан кезде ол оңай қатайып, ақ түсті кристаллы массаға айналады, оның балқу температурасы 5,5°С.
Бензолдың молекулалық формуласы С6Н6. Бұл формуладан бензолдың өте қанықпаған қосылыс екенін көреміз: қаныққан көмірсутектердің формуласына сәйкес келу үшін, бензол молекуласына 8 атом сутегі жетіспейді.
17 Декабря 2013  Тип: реферат  Скачать

Бензолсульфаниламидтер және олардың туындылары

Сульфаниламидтер бір-бірінен айырмашылығы R және R1 анықталады. Көбісі біріншілік ароматикалық амин топтарына жатады (R1=H). Сутек амид тобына (R) алифатикалық радикалымен немесе гетероциклды құрылыста болуы мүмкін.
Сульфанил қышқылы дәрілік зат ретінде медицинада қолданбайды. Сульфаниламид (ақ стрептоцид) дәрілік зат ретінде қолданылады.
07 Декабря 2014  Тип: реферат  Скачать

Беттік-активті заттар және табиғи дифильді құрылымдар

Мұнай өндіру мен өңдеу оның тасымалдануының тиімді жолдарын табуды қажет етеді. Құбырлармен жылжитын мұнайдың тұтқырлығын төмендетуде беттік-активті заттар теңдесі жоқ агенттер болып келеді. Төменгі және жоғары молекулалы БАЗ-дардың композицияларымен тұтқырлықты реттеу – бұл мәселенің тиімді шешулерінің бірі болады. 18 Сентября 2014  Тип: дипломная работа  Скачать

Бизнес-план "Организация бильярдного клуба"

Целью данной курсовой работы является:
- рассмотрение молодежной политики на региональном и местном уровне, выявление проблем молодежи в городе Иркутске, а так же разработка путей их эффективного решения.
13 Апреля 2014  Тип: курсовая работа  Скачать