Рубрикатор

Рефераты по финансам

Аналіз напрямів вдосконалення системи державного пенсійного страхування в Україні

Актуальність теми Пенсійна система в Україні є найбільшим і одним з найчутливіших до економічних негараздів соціально-економічним інститутом, а пенсійна реформа за масштабом є одним з найбільших реформаторських процесів, які нині відбуваються в українському суспільстві. І очевидно, що від ефективності її реалізації значною мірою (прямо, або опосередковано) залежить ефективність реформування всіх сфер соціально-економічного життя суспільства. 06 Февраля 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз наукових статтей з банківської системи

Головною метою банківського нагляду, який відповідно до законодавства здійснюється Національним банком України, є безпека і стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Вирішення саме цих завдань дасть змогу посилити надійність банківської системи та забезпечити динамічний розвиток вітчизняної економіки. 12 Октября 2014  Тип: реферат  Скачать

Аналіз основних засобів підприємства

Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є центральною в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин. Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності труда. Цими причинами підтверджується актуальність вибраної теми роботи. 30 Ноября 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз основних засобів підприємства

Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є центральною в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин. Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності труда. Цими причинами підтверджується актуальність вибраної теми роботи.
Дана робота складається з трьох частин: теоретичної, аналітичної, та з пропозиціями щодо удосконалення шляхів поліпшення використання основних виробничих засобів.
09 Сентября 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз складу доходів та неподаткових надходжень до бюджетів в Україні

Метою курсової робити є дослідження неподаткових надходжень до бюджетів, їх характеристика, роль і місце в доходах держави.
Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:
дослідити сутність доходів бюджетів, місце в них неподаткових надходжень;
проаналізувати склад неподаткових надходжень до бюджетів в Україні за останні роки;
визначити перспективи і прогнози складу неподаткових надходжень до бюджетів України.
03 Июля 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз складу та структури власного капіталу 32 підприємства

Актуальність даної курсової роботи полягає у критерії прийняття рішень щодо вибору оптимальних форм фінансування підприємства.
Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціального розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних заходів у плані оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання. Тільки на основі позитивних зрушень індивідуального відтворення можливе безперебійне своєчасне наповнення бюджету і посилення регулюючого впливу держави на визначальні процеси суспільного життя, збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня.
11 Января 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз складу та структури майна підприємства

Мета даної курсової роботи є вивчення майнового стану підприємства, проведення аналізу його діяльності і розробка заходів щодо підвищення ефективності використання його активів.
Завдання аналізу майна:
1. вивчити теоретичні основи аналізу майна підприємства;
2. ознайомлення з підприємством і його організаційно-технічним рівнем
09 Января 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз структури і динаміки формування доходів бюджету Петровського району у 2009-2010 рр

Предметом даної курсової роботи є доходи місцевих бюджетів.
Об’єктом дослідження - надходження платежів до місцевого бюджету по Петровському району в місті Донецьк.
Мета полягає у визначенні доходів місцевих бюджетів та джерел їх забезпечення.
Завдання даної курсової роботи є аналіз джерел формування бюджету міста на прикладі місцевого бюджету по Петровському району в місті Донецьк. За результатами дій зроблено висновки щодо шляхів підвищення доходів місцевих бюджетів.
При аналізі доходів місцевого бюджету використовувалися наступні методи: методи горизонтального та вертикального аналізу, графічний метод, та метод порівняння.
26 Мая 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового стану ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла»

В умовах ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна і правова відповідальність. На сьогодні кожному громадянину України відомо, що економіка його країни практично перейшла на ринкові відносини і функціонує виключно за законами ринку. Кожне підприємство має самостійно відповідати за свою роботу і приймати рішення щодо подальшого його розвитку. В цих умовах виживає той, хто найкраще використовує існуючі ресурси з метою одержання максимальної суми прибутку, вирішуючи основні проблеми економічної діяльності. При цьому різко зростає значення аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання. 28 Апреля 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз фінансового стану підприємства

У традиційному розумінні фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Фінансовий аналіз являє собою метод оцінки ретроспективного (тобто того, що було і пройшло) і перспективного (тобто того, що буде в майбутньому) фінансового стану суб’єкта господарювання на основі вивчення залежності та динаміки показників фінансової інформації. У той же час фінансовий аналіз – глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у господарському процесі. 28 Ноября 2011  Тип: курсовая работа  Скачать