Рубрикатор

Рефераты по психологии

Індивідуальні особливості пам'яті

Предмет. Предметом є індивідуальні особливості пам'яті.
Завдання:
1. Оцінити і виявити індивідуальні особливості пам'яті
2. встановити чи існує закономірність між хорошою пам'яттю і високим інтелектом
3. виявити загальний рівень інтелектуального розвитку та організації ефективної роботи на прикладі операторської діяльності - для оцінки їх здібностей.
20 Июля 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Індивідуальні психологічні особливості особистості

Поведінка людини залежить не тільки від соціально зумовленої спрямованості її особистості, а й від специфіки її природної організації, зокрема такої індивідуально-психологічної особливості, як темперамент.
Спостерігаючи за людьми, неважко помітити їх неповторну індивідуальну своєрідність у загальній рухливості, швидкості мовлення, виявлені почуттів.
24 Декабря 2014  Тип: реферат  Скачать

Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування

Взаємовідносини – це специфічний вид відносин людини до людини, в якому є можливість одночасного чи відстроченого особового відношення у відповідь, а спілкування – це інформаційна і предметна взаємодія, в процесі якої проявляються і формуються міжособові взаємовідносини.
Спілкування слід розглядати і як сторону будь-якої спільної діяльності і як особливу діяльність.
У спілкуванні можна виділити три взаємопов’язані сторони:
- комунікативну;
- інтерактивну;
- перцептивну.
12 Мая 2013  Тип: реферат  Скачать

Індивідуально – психологічні відмінності між людьми

Мета дослідження - теоретично дослідити поняття, своєрідність і характеристику індивідуальності особистості, вивчити індивідуально-психологічні відмінності між людьми.
Об'єкт дослідження – індивідуально-психологічні особливості особистості.
Предмет дослідження – індивідуально-психологічні відмінності між людьми.
Завдання дослідження :
1) визначити підходи в розумінні індивідуального і типового в особистості.
2) розглянути питання розвитку основних концепцій індивідуальності особистості .
27 Мая 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Індивідуально- психологічні особливості ефективності міжособистісних комунікацій

Мета дослідження - шляхом теоретичного аналізу літератури вітчизняних та зарубіжних науковців виділити та встановити загальні закономірності становлення професійної діяльності.
Завдання:
1) Здійснити теоретичний аналіз літератури вітчизняних та зарубіжних науковців за темою « Психологічні закономірності становлення творчої професійної діяльності»
2) Визначити загальні принципи становлення професійної діяльності
3) Визначити методи посилення ефективності професійної діяльності
4) Сформулювати методичні рекомендації
07 Сентября 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Індивідуально-типологічні властивості працівника

Возникновение психологии труда связано с необходимостью тщательного изучения психологии профессий. В рамках этой науки были вскрыты различия в профессиональных склонностях, интересах и мотивах, побуждающих людей предпочитать одни профессии другим, организованы специальные консультационные бюро по оказанию помощи подросткам, выбирающим профессию. Возникла специальная ветвь психологии труда - профессиональная ориентация и профессиональная консультация. Появились специальные исследования законов развития профессиональных навыков и качеств, важных для различных видов труда. 28 Апреля 2014  Тип: контрольная работа  Скачать

Інженерно-психологічна експертиза СЛМ

Експертиза (від лат. Expertus - досвідчений) - дослідження (розслідування, аналіз) фахівцем (експертом) будь-яких питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва і т. д. з метою винесення висновку.
У даній роботі буде розглянута інженерно-психологічна експертиза.
Мета роботи - зрозуміти призначення та завдання інженерно-психологічної експертизи; розглянути психологічні особливості експертизи і методи проведення експертизи.
20 Мая 2013  Тип: реферат  Скачать

інструментальна сфера психіки особистості

Вивчення творчих здібностей дитини становить важливу проблему як для педагогів, так і для батьків. „Здібність до творчості, – відзначав академік В.О Енгельгард, – це найвищий дар, яким нагородила природу людину на нескінченно тривалому шляху її еволюційного розвитку”. Як не дивно, але цей найвищий дар довгий час ігнорувався системою освіти в нашій країні: всі школярі вивчали одні і ті самі предмети за однаковими програмами, підручниками, була відсутня диференціація навчання залежно від нахилів та здібностей дитини, та й самі методи об’єктивного дослідження рівня обдарованості, інтелекту, особливостей пам’яті, мислення, уяви учнів усіляко приховувалась. 07 Февраля 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Інтерпритація малюнка «Моя сім’я»

Аналіз структури малюнка сім’ї і порівняння складу намальованої та реальної сім’ї.
Сім’я, яка є зображена на малюнку – відповідає реальній сім’ї, у якій проживає досліджена (дівчинка). На малюнку можна побачити, тата, маму сестричку та саму дівчинку(того хто малював малюнок).
09 Декабря 2013  Тип: практическая работа  Скачать

Інформаційні війни

Мета курсової роботи – полягає в тому щоб дослідити інформаційні війни, які відбуваються у світі. 08 Мая 2014  Тип: курсовая работа  Скачать