Рубрикатор

Рефераты по психологии

Агрессия, виды и управление ею

Агрессия (от лат. aggressio — нападение) - эмоционально окрашенное жесткое целенаправленное нападение. Желание и готовность нанести урон, ударить, уничтожить.
Агрессивность может быть управляемой и неуправляемой. Неуправляемая агрессивность скорее вредна, как и неуправляемый страх, неуправляемая радость и любая другая неуправляемая эмоция..
06 Мая 2013  Тип: реферат  Скачать

Агрессия. Причинение вреда другим

В современном мире мы все чаще слышим о насилии, о жестокости, которую проявляют люди по отношению к другим. Эти явления стали уже чуть ли не нормой в нашем обществе, это больше не вызывает той бурной реакции, которая была бы лет 50 назад, это стало довольно обычными явлениями. 31 Мая 2012  Тип: лекция  Скачать

Агрессия. Психология преступления

В современном мире, где стремительно развивается наука и техника, все меньше и меньше места остается для самого человека. Каждый из нас наверняка ощущает это давление извне, дискомфорт, возникновение стресса и как следствие - проявление немотивированной агрессии. Хотя чаще всего, взаимодействуя с другими людьми, мы не ведем себя жестоко, наше поведение все равно нередко оказывается источником физических и душевных страданий окружающих нас людей. 28 Ноября 2012  Тип: реферат  Скачать

Агрессияның психологиялык теориялық негізі

Психология ғылымында психикалық құбылыстарының ішіндегі көп зерттелінген құбылыс эмоциялық құбылыс болып табылады. Дегенмен эмоцияның жан-жақты қырларының ерекшеліктерін әрбір жеке адам түрліше өткізетін болғандықтан психологтар арасында бұл мәселе үнемі шешімі шексіз болып қала береді.
Эмоциялық тұрақсыздықтың бір көрінісі – агрессивтілік адамның жеке тұлғалық касиет ретінде де, эмоциялық жан күйзелісі ретінде де зерттелінеді. Сондықтан бұл мәселені зерттеу бірнеше бағыттан тұрады.
21 Ноября 2013  Тип: реферат  Скачать

Адам организміне алкогольдың әсері

Өмір өлшемі — салауаттық, салауаттық — өмір заңы. Салауатты өмір сүрмей тұрып, өміріңе қажетті нәрсені ала алмайсың. Адам баласының жарасымды тұрмыс құрып, үйлесімді дамуы үшін біздің елде барлық жағдай жасалған. Өнердің, спорттың сан-салалы түрімен айналысуға болады ғой. Олардың қайсысынан болса да жан дүниең ләззат тауып, сезіміңе әдемі түйсік алады емессің бе? Одан өмірің мәнді, мазмұнды бола түседі емес пе? Олай болса, арақсыз, есірткісіз, темекісіз әрі мазмұнды, әрі сәнді өмір сүруге болады. Алдамшы құмарлықтан бас тартып, өзін-өзі билей білу — адам бойындағы ізгі қасиет, үлкен парасаттылық. 12 Января 2014  Тип: реферат  Скачать

Адам психологиясы

Одним из великих мыслителей, философов Средневековья является Абу Наср аль Фараби (870 -950 гг.).
Развивая учения Платона и Аристотеля о целях и средствах достижения истинного человеческого счастья, Абу Наср аль-Фараби в своих научно-педагогических трудах отводил значительное место вопросам воспитания и образования личности.
24 Сентября 2013  Тип: реферат  Скачать

Адам психологиясы

Философия - дүние танымдық, көзқарасын анатомия мен физиалогия денесі мен жүйке жүйесінің құрлысын, оның қызметін антропология – адамның қоғамда алатын орны, табиғаттағы өзге құбылымтары мен байланысын, тарих- қоғам өміріндегі қарм қатынасын саралау, ал педагогика- адам тәрбиесі, оның білім беру жүйесін қарастырып оның қоғамның белсенді азаматы етіп қарастырып көздейді. Психология - адамның жан дүинесінің сырын, психикасының даму заңдылықтарын, оның жеке қасиетерінің желінуі мен қалыптастыру жолдарын зертейді.
Қарап отырсақ әр ғылым өз бетінше белігілі бір мақсатты көздейді.
22 Декабря 2013  Тип: реферат  Скачать

Адам туралы айтқанда, психология және философия ғылымдары "тұлға" ұғымымен түсіндіреді

Психологияда "адам" және "тұлға" ұғымдарымен қатар "даралық" ұғымы да қолданылады. Әрбір адамның мәні, оның өмірі мен қызметі жағдайларының өзіндік қайталанбайтын ерекшелігі бар.

Даралық дегеніміз жеке тұлганың психологиялық ерекшеліктерінің қайталанбас қиысуы түріңде байқалатын нақты өзгешелігі айтылады.

Тұлға - тек тарих, философия, социология, этика, эстетика, психология, педагогика және т.б. сияқты қоғамдық ғылымдардың зерттеу нысаны.
19 Сентября 2013  Тип: реферат  Скачать

Адам қабілеттерінің табиғаты. Қабілет және әрекет. Дарын, оның шығу тегі және құрылымы

Қабiлет жөнiнде түсiнiк. Адам қабiлеттерiнiң табиғаты осы күнге дейiн ғалым-дар арасында қызған ой-пiкiр таласын тудыруда. Нышан жəне қабiлет. 19 Февраля 2015  Тип: лекция  Скачать

Адамаралық қарым-қатынастың эмоционалдық негіз

Зерттеу объектісі: білім беру жүйесіндегі адамаралық қарым-қатынастың эмоциялық негізі.
Зерттеу пәні: мектеп психологінің жеткіншектерге психологиялық қызмет көрсету мазмұны.
Зерттеудің ғылыми болжамы: адамаралық қарым-қатынастың эмоциялық негізі мен эмоционалдық үйлеспеушілігінің себептерін анықтап, одан шығару амалдарын өз уақытында жүргізу арқылы балалардың психоэмоционалдық жағдайын жақсартуға және тұрақтандыруға мүмкіндік туады.
04 Декабря 2013  Тип: курсовая работа  Скачать