Рубрикатор

Рефераты по инвестициям

Massimo Dutti у

MASSIMO DUTTI - испанская марка, мировой бренд. Массимо Дути известна с 1985 года начинала свою работу как мужская марка, но со временем стала маркой и женской. Massimo Dutti занимает срендеценовой сегмент, ориентированная на жителей мегаполисов. Мировая сеть под брендом Масимо Дути - это свыше 450 магазинов в тридцати четырех странах мира - в Европе, Азии, Южной Америке и Африке.
Massimo Dutti умело сочетает изысканные ткани, натуральные материалы, инновационные решения с практичностью, удобством и качеством, создавая безупречный образ и максимум комфорта.
14 Мая 2013  Тип: реферат  Скачать

Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

Відповідно до закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991р., під інвестиціями розуміються усі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток, або досягається соціальний ефект.
Джерело інвестицій - фонд накопичення, або зберігаєма частина національного доходу, що спрямовується на збільшення і розвиток засобів виробництва, і фонд відшкодування, що використовується для відновлення зношених засобів виробництва у вигляді амортизаційних відрахувань.
01 Сентября 2013  Тип: реферат  Скачать

Інвестиційна привабливість України

Постановка проблеми. Як свідчить вітчизняний досвід, державних коштів та коштів вітчизняних підприємців бракує для подальшого швидкого та ефективного економічного розвитку нашої держави. Тому необхідним є залучення іноземних коштів, тобто іноземних інвестицій, які мають певні переваги перед вітчизняними інвестиціями та державним фінансуванням. Вони полягають у тому, що, по-перше, іноземні інвестиції – це додатковий капітал, залучений у країну для виробництва товарів і послуг, реалізації певних програм, а, по-друге – це надходження в державу нових технологій та застосування нових методів управління. 12 Мая 2013  Тип: доклад  Скачать

Інвестиційна даяльність

Мета і завдання роботи. Метою роботи є поглиблення теоретичних засад та дослідження економічного обгрунтування процесу інвестиційного проектування на основі комплексного підходу до визначення рівня готовності промислових господарських комплексів щодо впровадження пропозицій інвестиційних проектів та економічної ефективності наслідків інвестування. 30 Ноября 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Інвестиційна привабливість Луганської області

У січні 2011р. приріст промислової продукції порівняно з відповідним місяцем попереднього року становив 21,9%. Зростання обсягів виробництва одержано у добувній та переробній промисловості. Не досягнуто рівня виробниц-тва січня 2010р. підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.
У добувній промисловості виробництво продукції порівняно з січнем 2010р. зросло на 19,8%. Приріст одержано як на підприємствах з добування паливно-енергетичних корисних копалин – 19,8%, так і з добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних, – 29,8%. На підприємствах добувної промисловості видобуток готового вугілля збільшився проти січня 2010р. на 273 тис.т, або на 20,7%. Випуск продуктів збагачення, частка яких в обсязі готового вугілля становила 75,9%, збільшився на 12,4%, готового рядового вугілля – на 57,6%.
22 Февраля 2014  Тип: контрольная работа  Скачать

Інвестиційна привабливість Хмельницького регіону

Інвестиційна привабливість — це узагальнююча характеристика переваг і недоліків окремих напрямків і об'єктів з позиції конкретного інвестора. У процесі дослідження цих характеристик формується рівень інвестиційної привабливості окремих галузей економіки 07 Мая 2013  Тип: контрольная работа  Скачать

Інвестиційна стратегія

Діяльність підприємства з формування та використання інвестиційних ресурсів (інвестицій) називають інвестиційною діяльністю.
Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення ефективного здійснення інвестиційної стратегії підприємства, яка досягається шляхом реалізації таких завдань:
1) досягнення високих темпів економічного розвитку підприємства;
2) максимізація доходів (прибутків) від інвестиційної діяльності;
3) мінімізація інвестиційних ризиків;
4) забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
01 Апреля 2014  Тип: реферат  Скачать

Інвестиційна стратегія Одеської області на 2011 – 2015 роки

Особливістю більшості відомих інвестиційних стратегій в країнах Центральної та Східної Європи, Балтії є те, що вони роблять значний акцент на створенні і розвитку інфраструктури підтримки і обслуговування інвестицій із організацією широкого спектру послуг, покликаних допомогти інвесторам в аналізі інвестиційних рішень та гарантувати прозорість інвестиційного процесу. Важливим завданням інвестиційної стратегії є розповсюдження серед зацікавлених сторін інформації щодо країни, її макроекономічної ситуації, головних галузей промисловості, законодавства і процедур, що визначають інвестиційний процес, інвестиційних стимулів та іншої інформації, яка може полегшити процес ухвалення інвестором рішення про початок бізнесу або організації спільного підприємства. 24 Июня 2014  Тип: реферат  Скачать

Інвестиційний ринок та стадії його кон’юнктури. Інновації, як окремий об’єкт інвестиційної діяльності

В системі відтворення, безвідносно до його суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль в справі відновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, відповідно, і забезпечення відповідних темпів економічного росту. Якщо уявити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну та споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку. 25 Января 2013  Тип: контрольная работа  Скачать

Інноваційна форма інвестицій

Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначає Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року №1560-XII (остання редакція від 22.12.2011), він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування народного господарства України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції. 06 Февраля 2015  Тип: контрольная работа  Скачать