Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

Дата поступления: 01 Сентября 2013 в 23:15
Автор работы: a********@rambler.ru
Тип: реферат
Скачать полностью (32.91 Кб)
Прикрепленные файлы: 1 файл
Скачать документ  Просмотреть файл 

реферат.doc

  —  164.00 Кб
Краткое описание
Відповідно до закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991р., під інвестиціями розуміються усі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток, або досягається соціальний ефект.
Джерело інвестицій - фонд накопичення, або зберігаєма частина національного доходу, що спрямовується на збільшення і розвиток засобів виробництва, і фонд відшкодування, що використовується для відновлення зношених засобів виробництва у вигляді амортизаційних відрахувань.
Содержание
1.1. Вступ
1.2. Інвестування приватного сектору
1.3. Інвестування державного сектору
1.4. Динамічні ендогенні моделі та методи оптимізації інвестицій у двосекторній економіці
1.5. Класифікація інвестицій
1.6. Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика підприємств.
1.7. Інвестиційна привабливість (країни, регіону, підприємства)