Рубрикатор

Рефераты по экономической географии

Cвободные экономические зоны

Между тем в Российской Федерации свободные экономические зоны остаются относительно новым и недостаточно развитым явлением.
Их создание началось в 1990-х гг. С началом рыночных реформ экономики возникла необходимость использования в широких масштабах наиболее эффективных форм внешнеэкономического сотрудничества, которые позволили бы увеличить степень втянутости государства в мирохозяйственные связи, более результативно и полно использовать выгоды от участия в международном разделении труда.
Значительную роль в международном экономическом сотрудничестве может сыграть создание свободных экономических зон.
12 Июля 2013  Тип: реферат  Скачать

Cтан та перспективи розвитку Київської області

З набуттям Україною незалежності Київ вкотре за свою історію став столицею суверенної європейської держави. Проте протягом 14 років, незважаючи на ряд ухвалених програмних документів, так і не визначився із стратегією і метою розвитку. Місто змінилося і змінюється, але дедалі частіше постають питання стосовно сенсу окремих змін – іноді, на жаль, після того, як вони вже сталися.
Мета і завдання дослідження: Метою є дослідити сучасний стан та перспективи розвитку Києва та Київської області.
Об’єкт дослідження: Об’єктом дослідження даної індивідуальної роботи є показники та дані про Київську область.
23 Ноября 2013  Тип: реферат  Скачать

Інноваційний розвиток економіки регіону

Інноваційна система України переживає не найкращі часи свого становлення та розвитку, що пов'язано насамперед з політичними подіями та постійними процесами перерозподілу влади на рівні Кабінету Міністрів України. Постійний перерозподіл сфер впливу як міністерствами, відомствами, так і їх керівними особами, унеможливлює створити цю систему як систему організаційно-економічного та інформаційного забезпечення розвитку інноваційних процесів на рівні держави, а тим паче – дати змогу цій системі розвиватися, поширюватися і ефективно працювати на ринок України.
Метою дослідження є розробка теоретичні і практичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку економіки країни.
03 Января 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Інтеграційні процеси, Україна-Корея

Європейська спрямованість України у її зовнішній політиці та економічних стосунках, яка стала особливо відчутною під час останніх президентських виборів, потребує всебічного вивчення з метою визначення перспектив співпраці з країнами Європи. Однією з важливих тем у цьому контексті є розгляд українсько-італійського економічного та інвестиційного співробітництва. 08 Ноября 2011  Тип: реферат  Скачать

Австралийский Союз

Австралийский Союз (Австралия) — государство в Южном полушарии. Столица государства - Канберра. Расположено на материке Австралия, острове Тасмания и нескольких других островах Индийского и Тихого океанов. Шестое по площади государство мира, единственное государство, занимающее целый материк. 27 Ноября 2013  Тип: практическая работа  Скачать

Австралия - разбор всех сфер страны по МРТ

Австра́лия (официально Австрали́йский Сою́з) — государство в Южном полушарии, занимающее материк Австралия, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире. К северу от Австралийского Союза расположены: Восточный Тимор, Индонезия и Папуа — Новая Гвинея, к северо-востоку —Вануату, Новая Каледония и Соломоновы Острова, к юго-востоку — Новая Зеландия. Кратчайшее расстояние между главным островом Папуа — Новой Гвинеи и материковой частью Австралийского Союза составляет всего 145 км, а расстояние от австралийского острова Боигу до Папуа — Новой Гвинеи — всего 5 километров. Население на 19 октября 2013 составляет 23 385 232, большинство из которых проживает в городах на восточном побережье. 03 Ноября 2013  Тип: реферат  Скачать

Автомобілебудування в україні

Транспорт – найважливіша ланка у сфері економічних відносин, одна із провідних галузей матеріального виробництва. Він бере участь у створенні продукції та доставці її споживачам, здійснює зв’язок між виробництвом та споживанням, між різними галузями господарства, між країнами та регіонами. Транспорт є необхідною умовою виникнення і розвитку інтенсивного обміну товарами між окремими територіями, що беруть участь у цьому поділі. Розширення територіального поділу праці, його удосконалення і саме виникнення нових, більш ефективних форм значною мірою залежить від рівня розвитку транспорту.
Транспорт – це комплекс, що складається з окремих видів: залізничного, морського, річкового, автомобільного, трубопровідного та повітряного. Вони взаємодіють між собою і становлять транспортну систему.
22 Октября 2013  Тип: реферат  Скачать

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство призвано удовлетворять потребности населения в продовольствии, а промышленности - в сырье. Его важнейшая особенность в том, что ведение сельскохозяйственного производства связано с использованием земли и природной сферы; земля - главное средство производства. Сельское хозяйство основано на использовании биологических факторов - растений и животных. Ритм производства во многом регулируетсяестественно-биологическими законами. Природно-экономические условия по зонам страны имеют значительные различия, велика территориальная рассредоточенность производства. В сельском хозяйстве в большей мере, чем в других отраслях, фонды воспроизводства формируются за счет собственной продукции (семена, корма). 27 Июня 2013  Тип: реферат  Скачать

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс (АПК) объединяет все отрасли хозяйства, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции и ее доведении до потребителя. Он поставляет населению продукты питания и удовлетворяет потребности промышленности в сырье, а также снабжает производство средствами производства для сельского хозяйства и обслуживания сельского хозяйства.
Таким образом, выделяются три звена в АПК:
1)отрасли, производящие средства производства для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
2)сельское хозяйство (земледелие и животноводство) и лесное хозяйство;
3)отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье;
10 Сентября 2014  Тип: реферат  Скачать

Агропромышленный комплекс России

Агропромышленный комплекс (АПК) — совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении её до потребителя. Он занимает особое место в жизни государства, так как обеспечивает страну продовольствием. Развитие АПК сильно влияет на уровень народного благосостояния, поскольку его продукция составляет 80% товаров торговли. В составе агропромышленного комплекса выделяют три основных звена, каждое из которых выполняет определенную функцию.
Пропорции, сложившиеся в России между отдельными звеньями АПК, несовершенны. Самое мощное звено в нем составляет сельское хозяйство (45% продукции). В АПК США, например, его доля всего 13%. Зато доля обслуживающих и перерабатывающих звеньев здесь в два раза выше, чем в России.
04 Мая 2015  Тип: контрольная работа  Скачать