Єдність природного і соціального в людині

Дата поступления: 24 Мая 2014 в 19:28
Автор работы: a***********@ukr.net
Тип: реферат
Скачать полностью (22.40 Кб)
Прикрепленные файлы: 1 файл
Скачать документ 

ф1лософ1я.docx

  —  24.80 Кб
Краткое описание
Розуміння сутності (природи) людини пов’язане з визначенням характеру взаємозв’язку і взаємодії природного, соціального і духовного в людському існуванні. Історія людської думки налічує безліч варіантів розв’язання проблеми сутності і походження людини. Натуралістична (біологізаторська) концепція домінуючою рисою якої є уявлення про людину як переважно природну істоту, життя, поведінка, індивідуальні і суспільні якості якої, обумовлені біологічними чинниками. До таких концепцій відносяться соціобіологія, соціал-дарвінізм, теорія Мальтуса, фрейдизм та ідеї расово-антропологічної школи.
Содержание
1. Сутність людини. Проблема людини в історії філософії.
2. Єдність природного і соціального в людині.
3. Проблема відчуження людини і шляхи його подолання.
Висновок
Список використаної літератури