Аналіз та підсумки результатів експериментального дослідження

Дата поступления: 24 Марта 2014 в 11:28
Автор работы: Пользователь скрыл имя
Тип: курсовая работа
Скачать полностью (125.53 Кб)
Прикрепленные файлы: 1 файл
Скачать документ  Просмотреть файл 

курсова.doc

  —  545.00 Кб
Краткое описание
Актуальність теми зумовлена суспільними перетвореннями що відбуваються в Україні під впливом соціально-економічних і культурних перемін, які призвели до зміни багатьох педагогічних орієнтирів. У сучасному соціокультурному просторі особливої значущості набуває виховання відповідальної, ініціативної, творчої особистості. На розв'язання цих завдань спрямовані важливі державні документи (Закон України «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти та ін.).
Содержание
ВСТУП . . . . . . . . . . . 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ . . 6
1.1. Суть поняття «спостережливість» та її місце в оволодінні
учнями змістом освіти . . . . . . . 6
1.2. Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та їх
урахування в процесі формування спостережливості . . 11
1.3. Педагогічні умови формування спостережливості на уроках у початковій школі . . . . . . . . 17
Висновки до першого розділу . . . . . . . 34
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ПО ФОРМУВАННЮ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ. . . . . 36
2.1. Виявлення рівня спостережливості у школярів третіх класів . 36
2.2. Впровадження дослідної програми формування
спостережливості в учнів 3-А класу . . . . . 39
2.3. Аналіз та підсумки результатів експериментального дослідження. 52
Висновки до другого розділу . . . . . . . 57
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . 59
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ