Рубрикатор

Рефераты по маркетингу

Алгоритм сегментирования рынка, признаки сегментирования; модели поведения потребителя, понятия рыночной ниши и рыночного окна

Маркетинг (от английского market - рынок) комплексная система организации производства и сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на основе исследования и прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней среды предприятия-экспортера, разработки стратегии и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых программ.1 В этих программах заложены мероприятия по улучшению товара и его ассортимента, изучению покупателей, конкурентов и конкуренции, по обеспечению ценовой политики, формированию спроса, стимулированию сбыта и рекламе, оптимизации каналов товародвижения и организации сбыта, организации технического сервиса и расширения ассортимента представляемых сервисных услуг. 30 Ноября 2013  Тип: контрольная работа  Скачать

Аналіз та підвищення якості надання сервісних послуг на прикладі Чернігівського центру „Облдержродючість”

Одним із основних напрямків діяльності Чернігівського центру „Облдержродючість” є агрохімічні дослідження стану родючості ґрунтів та поліпшення якості ґрунтів і удобрення сільськогосподарських культур, а також, що є не менш важливо, екотоксилогічні дослідження ґрунтів та продукції щодо рівня забруднення їх важкими металами і залишками пестицидів. 17 Мая 2013  Тип: дипломная работа  Скачать

Аналіз банківського ринку України та депозитних продуктів I та II групи банків. Проведення сегментації ринку депозитних продуктів

Метою написання модульної роботи є пошук банку, що є найпривабливішим для клієнта. Шляхом проведення аналізу банківського ринку України, депозитних продуктів I та II групи банків та проведенням сегментації ринку депозитних продуктів . 04 Сентября 2012  Тип: лабораторная работа  Скачать

Аналіз бренду Electrolux

Серед них добре відомі європейські бренды: Electrolux, Zanussі, AEG, найбільші локальні бренды, наприклад, Rosenlew у Фінляндії (про холодильники Rosenlew, імовірно, багато хто знають по фільму "Кавказька бранка"), Arthur Martіn у Франції або Rex в Італії. Більше 55 мільйонів продуктів групи Electrolux продаються в 150 країнах по Свему миру на загальну суму більше 15 мільярдів Євро. Компанія має багато заводів у Європі, Америці, Азії, Австралії, тепер й у Росії. На російському ринку Electrolux безумовно є найбільшим гравцем, маючи лідируючу частку на ринку пральних машин, імпортних холодильників, і дуже більшу частку у вбудовує технике, що. Останнім часом Electrolux став одним з лідерів на ринку пилососів. 18 Апреля 2013  Тип: контрольная работа  Скачать

Аналіз господарського портфеля

Основною метою портфельного аналізу є оцінка товарно-ринкових можливостей організації, взаємоз'язку між окремими видами її діяльності. Результат портфельного аналізу дає відповідь на запитання, якими видами діяльності організації слід займатися, як сформувати задовільний набір цих видів. Визначивши сфери діяльності, організація вирішує як діяти у вибраній СЗГ, щоб шлях до досягнення мети в умовах конкуренції був оптимальним. Однак відповідь на це питання дає вже не портфельний, а конкурентний аналіз у кожній СЗГ. 08 Февраля 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз діючої системи операційного менеджменту товариства

Основною метою написання даної роботи є дослідження системи операційного менеджменту та визначення шляхів покращення ефективності її роботи.
Досягнення поставленої мети можна забезпечити виконанням таких завдань:
дослідження теоретичних аспектів формування та роботи системи операційного менеджменту;
визначення основних елементів та складових операційної системи;
визначення основних методик організації виробничо-господарського процесу;
дослідження функціонування системи операційного менеджменту на ПАТ «Електромотор»;
20 Марта 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз елементів ринкового середовища і ринків

Успішний той, хто віддається справі без залишку. Якщо ж джерела твоєї справи ідуть коренями в глибину століть - виходить, ти вклав у нього не тільки свою душу, але і душу історії. Обрана мною організація діє саме так.
Новий ЛВЗ, побудований усього за рік на благодатному древньому ґрунті, був названий на честь легендарного острова - "Хортиця". Інвестором будівництва виступила україно-датська компанія «Імідж Холдинг», що вклала у будівництво більш, ніж 16 мільйонів доларів. Вихід на український ринок «Імідж Холдинг» є показовим прикладом того інтересу, що відчувають до найперспективніших вітчизняних ринків, великі західні компанії.
21 Января 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз елементів ринкового середовища і ринків

Стрімкий розвиток технологій, конкуренція в глобальному масштабі, різноманітність купівельних переваг - об'єкт пильної уваги управлінців, які своєчасно виявляють нові ринкові можливості. Успішне рішення цієї задачі також передбачає безперервний процес моніторингу вимог покупців, що змінюються, своєчасну реакцію на зміни в позиціюванні конкурентів і вироблення оптимального рішення про те, яких покупців вибрати як цільових і яким чином позиціонувати той або інший товар або послугу. Важливу роль при цьому відіграє здатність глобального бачення ринку, навіть тоді, коли інтереси компанії зосереджені на одному або декількох сегментах окремого ринку. Глобальне бачення ринку дозволяє зрозуміти і передбачати тенденції його розвитку, а також виявляти погрози з боку конкурентів.
Метою даної роботи є дослідження комплексу маркетингу на конкретному підприємстві. Зокрема основним завданням дослідження є аналіз діяльності корпорації "ROSHEN".
08 Июня 2014  Тип: контрольная работа  Скачать

Аналіз підприємства «ГРОТ»

"ГРОТ" є товариством з обмеженою відповідальністю(ТОВ "Оленька"). ТОВ є різновидом об'єднання капіталів, що не вимагає особистої участі своїх членів в справах суспільства.
Характерними ознаками цієї комерційної організації є ділення її статутного капіталу на долі учасників і відсутність відповідальності останніх по боргах суспільства. Майно суспільства, включаючи статутний капітал, належить на праві власності йому самому як юридичній особі і не утворює об'єкту пайової власності учасників.
Місія організації визначає місце, роль і становище в суспільстві, її громадський статус. Іноді це поняття замінюють таким вираженням, як "девіз організації". Місія організації - це виражене словесно, основне соціальне значиме, функціональне призначення організації в довгостроковому періоді. Як правило, організація при розробці своєї місії підкреслює саме соціальний характер свого призначення для суспільства. Місія кафе "ГРОТ" - це задоволення потреб сучасної людини в їжі і відпочинку.
19 Июня 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз поведінки компанії «Вім-Біль-Данн» на стадії зрілості

За сім років існування компанія "Вімм-Білль-Данн" з маленькоїфірми, що виробляє сопи в картонній упаковці, перетворилася на величезнухолдингу образну структуру. Зовнішні спостерігачі називають "Вімм-Білль-Данн"державою в державі. Сьогодні група складається з семи заводів звиробництва молочних продуктів, розташованих у Москві, Підмосков'ї, Новосибірську, Нижньому Новгороді та Владивостоку, потужної торгової компанії,що має філії у восьми найбільших містах Росії, декількох компаній,що займаються поставками та просуванням продукції. 05 Июля 2013  Тип: контрольная работа  Скачать