Рубрикатор

Рефераты по гражданско-процессуальному праву

Адвокат как представитель по гражданским делам в суде

Целью данной работы является рассмотрение участия адвоката в гражданском процессе.
Цель конкретизируется в постановке следующих задач:
1. проанализировать правовые основы статуса адвоката-представителя в гражданском процессе;
2. рассмотреть вопросы выработки позиции адвоката по делу и проблемы доказывания в гражданском процессе;
3. исследовать деятельность адвоката в судебном заседании.
07 Февраля 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Адвокатура – права и обязанности адвоката

Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень по юридической специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании сроком от одного года до двух лет. После положительного решения квалификационной комиссии претендент приносит присягу, получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты. Территориальный орган юстиции, получив от квалификационной комиссии сведения о принятом адвокате, заносит их в региональный реестр и выдает адвокату соответствующее удостоверение. Закон подробно регламентирует требования к претенденту, условия допуска его к квалификационному экзамену и включения сведений об адвокате в государственный реестр (ст. 9 — 14 Закона). 06 Февраля 2013  Тип: контрольная работа  Скачать

Административно-правовой режим государственной тайны в РФ

Целью представленного реферата является изучение того механизма административно - правового режима защиты государственной тайны, который создан в Российской Федерации и определен в первую очередь Конституцией РФ, Законом РФ "О государственной тайне" и другими нормативными актами. 18 Апреля 2013  Тип: реферат  Скачать

Азаматтық іс жүргізу ұғымы

Азаматтық іс жүргізу бұл сот және басқа субьектілер арасындағы азаматтық іс қарау мен шешу кезіндегі құрылатын азаматтық іс жүргізу құқығының нормаларымен реттелген азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастар және процессуалдық әрекеттер жиынтығы. Іс жүргізудің басты мақсаты – бұзылған құқықты қалпына келтіру немесе заңмен қорғалатын мүддені қорғау болып табылады. Азаматтық іс жүргізу соттың, тараптардың (талап қоюшы мен жауапкер), басқа да процеске қатысушылардың (прокурор, өкілдер, сот хатшысы және т.б.) процессуалдық әрекеттерін, олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін жинақтайды. Сотқа басқа да қатысушыларға процеске қатысу мақсатына жету үшін заңмен белгіленген іс жүргізу құқықтары беріліп, соған сәйкес іс жүргізу міндеттері жүктеледі. 15 Декабря 2013  Тип: реферат  Скачать

Азаматтық іс жүргізу құқығының ұғымы

Тапсырмалар:
1)Азаматтық іс жүргізу құқығының ұғымы,азаматтық іс жүргізу әдісіжәне жүйесі(сызба, кесте құрастыру)
2) Тақырып бойынша 10-тест тапсырмасын құрастыру
03 Февраля 2014  Тип: лабораторная работа  Скачать

Азаматтық істі сот мәжілісінде талқылау – іс жүргізудің негізгі сатысы ретінде

Азаматтық процестің сатысы ретінде сот талқылауы процестің осы сатысында сот азаматтық істі мәні бойынша шешетіндігі – іс бойынша дәлелдемелерді тікелей зерттейді және іс үшін маңызы бар фактілерді анықтайды, тараптар арасындағы құқық қатынасты тараптардың шынайы құқықтары мен міндеттерін анықтайды, тараптар арасындағы қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды қолдана отырып іс бойынша мемлекет атынан шешім шығаратындығымен сипатталады.
Азаматтық процестегі сот талқылауы азаматтық іс жүргізу құқығымен реттелген азаматтық істі сот отырысында мәні бойынша қарау кезінде қатысатын процестің басқа да қатысушыларының қызметі.
05 Сентября 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Азаматтық істер бойынша өкілдік

1. Осы іс бойынша сот-психиатриялық сараптама тағайындауға және оның өндірісін жүргізуді Семей қаласына қарасты психоневрологиялық диспенсердің сарапшыларына тапсырылсын.
2. Сараптаушыларға мына төменгі сұрақтарды қоюға:
А) Айыпталушы 1992 жылы туылған Жасымбеков Жанат Шарықтасынұлы қандай да бір жүйке тамырлар ауруымен бұрын немесе қазіргі кезде ауырады ма, егер ауырса оның қандай түрімен
21 Октября 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Азаматтық қүқықтың пәні, ұғымы ,түсінігі

Тарихтан белгілі римдіктердің құқығы осы атаумен белгіленді (квиритгер құқығы). Римдік үіс сіүііе көне римдегі азаматтардың мемлекеттік, қоғамдық және жеке өзіндік қатынастарьп реттеді және қазіргі азаматтық құқыққа қарағанда ұғымы әлдеқайда кең болды. Қазіргі кезде азаматтық құқыктың римдік атауы сақталғанымен оның мазмұны барынша өзгерді. Дейтұрғанмен соған қарамастан "сіүіі" атауы еуропалык құқықтануға еніп кана қоймай, заң терминологиясына да кірді. Сондықтан да азаматтык құқыкты цивилистік деп атайды, ал бұл саладағы мамандарды - цивилист деп жүр. 19 Ноября 2013  Тип: лекция  Скачать

Азаматтық құқық негіздері

Азаматтық құқық — құқықтың тауарлық-ақшалай қатынастарды және қатысушылардың мүліктік қатынастарының теңдігіне негізделген, сондай-ақ мүліктікпен байланысты, жеке мүліктік емес басқа да қатынастарды реттейтін саласы, нормалардың жиынтығы. Азаматтық заңдылықтармен реттелуші қатынастардың қатысушылары азаматтар, заңды тұлғалар, мемлекет, сондай-ақ әкімшілік-аумақтық бөліністер болып табылады.
Азаматтық құқықтың негізгі бастауы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі болып табылады, ол 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Жалпы бөлімнен және 1999 жылғы 1 шілдедегі Ерекше бөлімнен тұрады. Азаматтық құқық нормалары сондай-ақ арнаулы заңдарда және заңға қарасты актілерде мазмүндалған, олар Азаматтық кодексте белгіленген ережелерді толықтырады, реттейді, нақтылайды. Мұндай нормативтік актілерге төмендегідей заңдар жатады: 1997 жылғы 14 шілдедегі "Шаруашылық, серіктестіктері туралы", 1998 жылғы 10 шілдедегі "Акционерлік қоғамдар туралы", 1997 жылғы 21 қаңтардағы "Банкроттық туралы", 1997 жылғы 19 маусымдағы "Жеке кәсіпкерлік туралы", т.б.
12 Мая 2013  Тип: реферат  Скачать

Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің шарты және негіздері

Азаматтық құқықта құқықтық қатынастарды реттеу үшін азаматтық- құқықтық жауапкершілік қолданылады. Міндеттеме талаптарына сәйкес жауапкершілікке тарту құқық бұзушылықты қалпына келтірудің тиімді жолы болып табылады. Азаматтық құқықта жауапгершілік заңға және шартқа сәйкес жүзеге асырылады. Құқық бұзушылық заң талабынан ауытқуы жауапгершілікке әкеліп соғады. 11 Октября 2013  Тип: курсовая работа  Скачать