Рубрикатор

Рефераты по географии

Атмосфера

Современный газовый состав атмосферы - результат длительного исторического развития земного шара. Он представляет собой в основном газовую смесь двух компонентов - азота (78,09%) и кислорода (20,95%). В норме в нем присутствуют также аргон (0,93%), углекислый газ (0,03%) и незначительные количества инертных газов (неон, гелий, криптон, ксенон), аммиака, метана, озона, диоксидов серы и других газов. Наряду с газами в атмосфере содержатся твердые частицы, поступающие с поверхности Земли (например, продукты горения, вулканической деятельности, частицы почвы) и из космоса (космическая пыль), а также различные продукты растительного, животного или микробного происхождения. Кроме того, важную роль в атмосфере играет водяной пар. 08 Ноября 2014  Тип: реферат  Скачать

Атмосфера и Гидросфера

АТМОСФЕРА - газовая оболочка, окружающая небесное тело. Ее характеристики зависят от размера, массы, температуры, скорости вращения и химического состава данного небесного тела, а также определяются историей его формирования начиная с момента зарождения. Атмосфера Земли образована смесью газов, называемой воздухом. Ее основные составляющие– азот и кислород в соотношении приблизительно 4:1.(2 слайд) На человека оказывает воздействие главным образом состояние нижних 15–25 км атмосферы, поскольку именно в этом нижнем слое сосредоточена основная масса воздуха. (3 слайд) Наука, изучающая атмосферу, называется метеорологией, хотя предметом этой науки являются также погода и ее влияние на человека. 20 Ноября 2013  Тип: доклад  Скачать

Атмосфера ластануы

Атмосфера табиғи жолмен және адамның іс-әрекеті нәтижесінде ластанады. Атмосфераның табиғи жолмен ластануы жанартаудың атқылауына (жерде бірнеше мың жанартау бар, олардың 500-ден астамы активті түрде), тау жыныстарының үгітілуіне, шаңды дауылдардың тұруына, орман өрттеріне (найзағай түскенде), теңіз тұздарының желмен аспанға көтерілуі мен ауадағы сулы ерітінді тамшыларының қүрғауына, тірі организмдердің іріп-шіру процестеріне байланысты. 07 Ноября 2013  Тип: реферат  Скачать

Атмосфера физикасы

Атмосфера (гр. ατμός — «ауа» және гр. σφαῖρα — «шар») - жердің ауа қабығы. Атмосфера – ауа, химиялық қоспалар мен су буынан тұратын күрделі жүйе. Ол биосферадағы физико-химиялық және биологиялық процестердің жүріуінің шарты және метеорологиялық режимнің маңызды факторы. Атмосферадағы жекелеген құрамдастардың қатынасы оның радиатцияға, жылу және су режиміне, өздігінен тазартуға қабілетін анықтайды. Атмосфераның газдық құрамы, су буы және әр түрлі қоспалар жер бетіне күн радиациясының өту деңгейін және жер маңы кеңістігіндегі жылуды ұстап тұруды анықтайды. 24 Октября 2014  Тип: реферат  Скачать

Атмосфералық ауаны қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңдары және Батыс Қазақстан облысының з

Соңғы жылдары дүние жүзінде экологиялық жағдайлар шиелінісе түсуде.Оның көптеген себептері бар. Негізгі факторлар, көбінесе адам іс-әрекетінен туындап отыр. Ең басты проблемалардың бірі- Жер шарындағы халық саннын артуы. Нәтижесінде, Жер шарының тұрғындарын азық-түлік, шикізат, жылу энергиясы, киім-кешек және тағы басқа материалдық игіліктермен қамтамасыз ету үшін қаншама қыруар табиғат ресурстары қажет болып отыр.Оның үстіне соңғы ғасырда адам баласы ғылым мен техниканы игеру жағынан да бұрын-соңды болмаған жетістіктерге жетті. Әсіресе ғылыми-техникалық прогрестің дамуы, табиғи қорларды барынша пайдалану қоршаған орта жағдайын нашарлатып, адам денсаулығын орасан зор зиян келтіруде. Қазірдің өзінде Жер шарының көптеген елдерінде азық-түлік, шикізат, су және энергия тапшылығы сезілуде. 05 Октября 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Атмосфералық ауаның ластану деңгейінің сипаттамасы

Жалпы Шортанды кенті географиялық тұрғыдан алып қарағанда бірқатар экологиялық қолайсыз орын тепкен. Ол негізінен ауа айналымының жоқтығымен түсіндіріледі. Бұл қаладағы жүздеген мың машинаның қала әуе аймағын улы түтінмен ластауға мүмкіндік туғызып отыр.
Жұмыстың мақсаты: Шортанды кентінің атмосферасының экологиялық жағдайын анықтау.
Жұмыстың мәселелері:
-Шортанды қ экожүйесінің экологиялық жағдайын қарастыру;
-Шортанды кентінің физика-географиялық сипаттамасы, бақылау бекеттерінің сипаттамасын саралау;
24 Февраля 2014  Тип: реферат  Скачать

Атмосферний тиск

Наукова назва газової оболонки Землі - атмосфера, що в перекладі з грецької мови означає "сфера випарів". Дійсно, до складу повітря входить пара води, але її частка незначна і зрідка досягає 3 %. До складу атмосфери входить азот (78,1 %), кисень (21 %), аргон (0,9 %), вміст інших газів (вуглекислого газу, неону, гелію, криптону, ксенону, водню, озону) незначний. Молекули цих газів, знаходячись у полі тяжіння Землі, притягуються до неї. 24 Декабря 2014  Тип: лекция  Скачать

Атмосферные осадки

Для атмосферных осадков существуют разные классификации. Различают обложные осадки, которые связаны с теплыми фронтами и ливневые осадки, которые относятся к холодным фронтам.
Измеряют осадки в миллиметрах – толщиной слоя выпавшей воды. В среднем в высоких широтах и пустынях выпадает около 250 мм в год, а в целом на земном шаре около 1000 мм осадков в год.
Измерение осадков крайне важно для любых географических исследований. Ведь осадки являются одним из важнейших звеньев влагооборота на земном шаре.
22 Февраля 2014  Тип: реферат  Скачать

Атмосферные явления - классификация и описание

Характеризуются монотонностью выпадения без значительных колебаний интенсивности. Начинаются и прекращаются постепенно. Длительность непререрывного выпадения составляет обычно несколько часов (а иногда 1-2 суток), но в отдельных случаях слабые осадки могут длиться полчаса-час. Выпадают обычно из слоисто-дождевых или высоко-слоистых облаков; при этом в большинстве случаев облачность сплошная (10 баллов) и лишь изредка значительная (7-9 баллов, - обычно в начале или конце периода выпадения осадков). 07 Января 2014  Тип: лекция  Скачать

Атмосферный воздух

— естественная смесь газов, составляющая атмосферу (газообразную оболочку Земли). Состав атмосферного воздуха вблизи земной поверхности зависит от сезона, погоды и места расположения пас. пункта. Состав и концентрация примесей изменяются в широком диапазоне. Соотношение между осн. компонентами воздуха — азотом и кислородом — практически ноет. для всего Земного шара. Стандартный сухой атм. 23 Марта 2013  Тип: реферат  Скачать