Рубрикатор

Рефераты по делопроизводству

1С: документооборот

В основе успешного бизнеса любой фирмы лежит правильность и своевременность принятия решений руководством фирмы, гибкое реагирование на изменения ситуации на рынке или на предприятии. Постоянный рост объемов информации, необходимой для принятия управленческих решений, приводит к тому, что приходится получать, обрабатывать и хранить документы в большем количестве, чем раньше. Традиционные методы работы с документами становятся при этом малоэффективными. Кроме того, в современных непростых экономических условиях может теряться гибкость в реагировании на изменения рынка, вследствие чего дальнейший рост компании останавливается. 24 Июня 2014  Тип: реферат  Скачать

ISO національні комітети зі стандартизації розроблення стандартів з керування документаційними процесами

Міжнародна Організація зі Стандартизації — міжнародна організація, метою діяльності котрої є ратифікація розроблених спільними зусиллями делегатів від різних країн стандартів. Організація ISO була заснована 23 лютого 1947 р.
ISO визначає задачу своєї діяльності як сприяння розвитку стандартизації і суміжних видів діяльності у світі з метою забезпечення міжнародного обміну товарами і послугами, а також розвиток співробітництва в інтелектуальній, науково-технічній і економічній галузях.
12 Апреля 2013  Тип: лекция  Скачать

Windows Control Center

Windows Control Center (WinCC) – среда разработки и выполнения программ верхнего уровня АСУ ТП. Это SCADA-система (Supervisory Control And Data Acqusition – система диспетчерского управления и сбора данных). WinCC используется для визуализации технологического процесса и разработки графического интерфейса оператора.
WinCC позволяет оператору следить за процессом. Процесс отображается на экране графически. При этом отображение обновляется при каждом изменении состояния процесса.
WinCC обеспечивает управление процессом со стороны оператора. Например, оператор может задавать значения уставок или открывать клапан с помощью пользовательского графического интерфейса.
13 Июня 2013  Тип: реферат  Скачать

«Мемлекеттік тілде іс жүргізу» пәні бойынша орыс тобында оқитын оқушылардың сауаттылығын дамыту

Бүгінде іс қағаздарын мемлекеттік тілге көшірудің маңызы күннен күнге артып келеді.
Тәуелсіздік алған жылдан бергі кезеңде мемлекеттік тілде іс жүргізу ісінде біраз тәжірибе де жинақталған.
Іс жүргізу және мұрағат ісіне арнаған академиялық қазақша-орысша, орысша –қазақша сөздік те бар.
Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізуге арналған бірнеше оқулық та шығарылды.
Десек те, аударма мәселесі әлі де болса бір жолға қойылмай отыр. Әр автордың аударма мәселесіне, іс жүргізуге қатысты терминдерді, іскерлік сөз оралымдарын аудару ісіне көзқарастары әр түрлі. Мұның өзі оқыту біржүйелілік ұстанымды жүзеге асыруға қиыншылық тудырады.
23 Апреля 2013  Тип: реферат  Скачать

Інформаційне обслуговування та технічне забезпечення процесу документації управління навчальним закладом

Метою курсової роботи є закріплення і поглиблення знань, набутих при вивченні дисципліни «Інформаційне обслуговування та технічне забезпечення процесу управління» на прикладі аналізу інформаційної системи віртуального навчального закладу (школи).
Поставлені задачі:
Проаналізувати значення інформаційного обслуговування процесу управління для організаційної системи навчального закладу.
Визначити та дослідити шляхи автоматизації інформаційної системи управління навчального закладу на прикладі школи.
Побудувати мережну модель за допомогою ППЗ MS Project та здійснити її оптимізацію з метою заощадження ресурсів.
Проаналізувати технічне та програмне забезпечення навчального закладу та дослідити в ньому АРМ секретаря-референта.
09 Декабря 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Інформаційне забезпечення підприємств

Метою роботи є вивчення комерційної діяльності підприємства та особисто інформаційного забезпечення комерційної діяльності організації.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
вивчити теоретичні питання по організації й оцінки ефективності інформаційного забезпечення комерційної діяльності на підприємстві, а також розглянути основні шляхи вдосконалювання інформаційного забезпечення комерційної діяльності підприємства.
06 Января 2014  Тип: курсовая работа  Скачать

Історія зарубіжної науки про документ

Метою курсової роботи є комплексне дослідження становлення документознавства, як явища, його розвитку в зарубіжних країнах.
Завдання:
1) визначити що таке «документ», та його особливості;
2) з’ясувати сутність документознавства, та його зв’язок з іншими науками;
3) дослідити діловодство в контексті державного управління Російської імперії 19 ст. як чинник народження документознавства;
4) дати характеристику внеску бельгійського вченого Поля Отле в становлення науки про документ;
5) проаналізувати роль США в розвитку документознавства.
07 Ноября 2015  Тип: курсовая работа  Скачать

Автоматизация делопроизводства

Актуальность темы работы связана с тем, что использование современных информационных технологий, а также средств механизации и автоматизации, при подготовке документов в организациях позволяет не только уменьшить документооборот организации, повысить скорость и качество принятия управленческих решений, сэкономить время руководителей, улучшить качество и оперативность составления документов, но также существуют определенные трудности и проблемы связанные с внедрением автоматизированных средств в документационном обеспечении управления 03 Ноября 2013  Тип: контрольная работа  Скачать

Автоматизация делопроизводства

Автоматизация делопроизводства уверенно занимает свою нишу в области систем автоматизации. Но прежде чем принимать решение об автоматизации делопроизводства, необходимо правильно понимать терминологию. Иногда для сугубо делопроизводственных задач обращаются к совершенно не предназначенным для этого программам.
Если говорить о вещах, отличающих нас от всего остального мира, то на память вначале приходят балет, водка, газ, лен, пенька и первый спутник.
29 Марта 2014  Тип: контрольная работа  Скачать

Автоматизация документооборота

Цель исследования: Разработка системы электронного документооборота «Распределение студентов на практику» для ТФ ЧелГУ на базе 1С:Предприятие.
Исходя из цели, выстраивается ряд задач, а именно:
- изучение литературы и электронных ресурсов по проблематике исследования;
- анализ функций, задач, основных видов деятельности ТФ ЧелГУ;
- рассмотрение места и значения службы документационного обеспечения в деятельности ТФ ЧелГУ;
- анализ организации службы документационного обеспечения управления, ее структуры и объемов работы, а также анализ документооборота;
- разработка конфигурации на 1С:Предприятие, автоматизирующей процесс направления студентов на практику.
05 Ноября 2013  Тип: курсовая работа  Скачать